Muzeum szczecińskiej pocztówki

sobota, 31 stycznia 2015

#157 Szczecin 1945-1970 6Szczecin 1945-1970.
Fragment Starego Miasta od strony Odry;
w głębi gotycki kościół św. Jakuba (XIV -CVI w.)

fot. Archiwum Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Szczecinie i T. Hermańczyk

Wydawnictwo: Biuro Wydawnicze "RUCH".
33-z-28/C
nakład 5000 egz.
Cena 2 zł

#156 Szczecin 1945-1970 5


Szczecin 1945-1970 5
Nad Odrą - Most Długi, jeden z 54 mostów w Szczecinie odbudowanych ze zniszczeń wojennych - największy zwodzony most drogowy w Polsce.

fot. Archiwum Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Szczecinie, T. Hermańczyk

Biuro Wydawnicze "RUCH"
33-Z-31/C
nakład 5000 egz.
Cena 2 zł


#155 Szczecin 1945-1970 4


Szczecin 1945-1970

Skrzyżowanie alei Niepodłegłości z ulicą Wielką;
w głebi gotycki kościół św. Jakuba (XIV-XVI w.)

Wydawnictwo: Biuro Wydawnicze "Ruch"
fot. Archiwum Mijeskiej Pracowni Urbanistycznej w Szczecinie i J. Korpal. 

33-Z-33/C
nakład 5000 egz.
Cena 2 zł.

#154 Szczecin 1945- 1970 3


Szczecin 1945-1970.
Bulwar portowy nad Odrą w głębi elewator zbożowy.
 fot. Archiwum Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Szczecinie i M. Gadzalski

Wydawnictwo: Biuro Wydawnicze "Ruch".
nakład 5 000 egz.
Cena 2 zł.
33-Z-32/C#153 Szczecin 1945-1970 2


Szczecin 1945-1970.
Port na Odrze; na pierwszym planie gotycka Baszta Siedmiu Płaszczy (XIII/XIV w.)

fot. Archiwum Mijeskiej Pracowni Urbanistycznej w Szczecinie i T. Hermańczyk.

Wydawnictwo: Biuro Wydawnicze "RUCH".

nakład 5 000 egz.
Cena 2 zł.

33-Z-27/C

#152 Szczecin 1945-1970


Szczecin 1945-1970.
Plac Grunwaldzki
fot. Archiwum Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Szczecinie i M. Gadzalski

Biuro Wydawnicze "RUCH"
33-Z-30/C
nakład: 5 000 egz.
Cena 2,00 zł.

środa, 28 stycznia 2015

#151 Szczecin wieloobrazkowa czarno-biała


Szczecin.
Wały Chrobrego.
Renesansowy Zamek Książąt Pomorskich.
Widok od starony placu Żołnierza Polskiego.

fot. M. Gadzalski, T. Hetmańczyk
Wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza 
33-Z-47
nakład 10 tys. egz.
rok wydania 1975/
Cena 1,80 + 20 gr ba NFOZ.


poniedziałek, 26 stycznia 2015

#150 Szczecin wieloobrazkowa czarno-biała


Szczecin
Zamek Książąt Pomorskich pierwotnie gotycki, przebudowany w dobie renesansu, XIV - XVII w. 
Sztych Meriana z 1652r. 
Skrzydło północne i Wieża Dzwonów. 
Fragment dziedzińca  zamkowego.

Wydawnictwo: Biuro Wydawnicze "RUCH".
fot. K.R. Jankowski, J. Korpal, G. Solecki
33-Z-71
nakład 5000 egz.
rok wydania 1971r.
Cena 1,80zł  + 20 gr. na SFBSiI
#149 Województwo Szczecińskie z mapką


Województwo Szczecińskie.

Obszar 9,9 tys, km2, 29 miast, 59 gmin, 842 tys mieszkańców.
Największy port na Bałtyku - Zespół Portowy Szczecin - Świnoujscie. 
Rozwinięty przemysł okrętowy, chemiczny, energetyczny (Stocznia Szczecińska, Police, "Dolna Odra").
Popularne kąpieliska nadmorskie. 
Na zdjęciach: Szczecin - port na Odrze; widok ogólny. Cedynia - Pomnik Polskiego Zwycięstwa nad Odrą, Międzyzdroje - plaża. Świnoujście - port. Stargard Szczeciński - Rynek Starego Miasta.

Cena 1,80 zł + 20 gr. na NFOZ.
Wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza
fot. W. Chromiński, M. Gadzalski, K. Kamiński, A. A. Witusz - CAF
mapa: PPWK

33-Z-112
5 000 egz.
rok wydania 1975
#148 Szczeci Port wieloobrazkowa czarno-biała


Szczecin - Port.
Załadunek węgła. Nabrzeże Czechosłowackie.
m/s "Ziemia Szczecińska" przy węglotaśmowcu.

Wydawnictwo: Biuro Wydawnicze "RUCH"
fot. K. Kamiński
33-Z-40/II/C
nakład 20 000 egz.
Cena 2 zł.
Rok wydania 1971.

#147 Szczecin wieloobrazkowa czarno-biała


Szczecin.
Zamek Książąt Pomorskich.
Port na Odrze.
Restauracja "Kaskada".
Widok ogólny.
fot. M. Gadzalski. T, Hetmańczyk
33-Z-11
nakład 5000 egz.
rok wydania 1976
Cena 1,80 zł + 20 gr. na NFOZ.
Wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza


#146 Szczecin wiloobrazkowa czarno-biała


Szczecin
Studzienka Orła Białego. Panorama miasta.
Zamek Książąt Pomorskich i Baszta Siedmiu Płaszczy.
Port na Odrze.
fot. M. Gadzalski, T. Hermańczyk, K. Kamiński

Wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza 
Rok wydania 1975, rok wysłania 1975.
Wysłana ze Szczecina do Berlina.
33-Z-10
nakład: 10 000 egz.
Cena 1,80 zł.


#145 Szczecin wieloobrazkowa czarno-biała


Szczecin.
Zamek Książąt Pomorskich, Płac Orła Białego.
Widok z Wałów Chrobrego. Port.

fot. W. Chromiński, T. Hermańczyk, J. Korpał
wydawnictwo Biuro Wydawnicze "RUCH"
33-Z-3/C
nakład 100 000 egz.
rok wydania nieznany. (lata 80?)

#144 Szczecin pocztówka wieloobrazkowa


Szczecin.
Zamek Książąt Pomorskich i Baszta Siedmiu Płaszczy,
Panorama miasta. Plac Orła Białego. Fragment Portu.

wg fot. barwnej T. Bilińskiego, K. Kamińskiego, A. Stelmacha
Wydawnictwo: Biuro Wydawnicze "RUCH"
data wydania 1972, data wysłania 1973 do Poznania.
nakład 100 000 egz.
Cena 3,50 zł
33-Z-15 

#143 Pocztówka wieloobrazkowa


Szczecin.
Gotycka Baszta Siedmiu Płaszczy.
Renesansowy Zamek Książąt Pomorskich.
Statki w Stoczni Szczecińskiej.
fot. K. Kamiński, J. Uklejewski

wydawnictwo: Krajowa Agencja Wydawnicza 
33-Z-14
nakład 40 000 egz.
Cena: 4,50 zł
Rok wydania 1975
Pocztówka wydawana od roku 1969 do roku 1976. Nakład sredni wydawnictwa ok 50 000 egz.


#142 Pocztówka wieloobrazkowa z planem


Szczecin.
Miasto nad Odrą; największy port na Bałtyku.
Święto Morza; widok z Wałów Chrobrego na port;
statki przy Dworcu Morskim

fot. S. Jabłońska, M. Jasiecki

Wydawnictwo Krajowa Agencja Wydawnicza
33-Z-111/V
nakład 120 000 egz.
rok wydania 1979
cena 4,50

#141 Szczecin pocztowka wieloobrazkowa + mapa


Na pocztówce przedstawiona po lewej strona mapa centrum Szczecina i część teremu Łasztowni. Po prawej stronie 3 zdjęcia ukazujące Port na Odrze, zabudowę rejonu Alei Wyzwolenia, panoramę starego miasta.

Opis na pocztówce 
"Szczecin.
Port na Odrze.
Zabudowa rejonu alei Wyzwolenia.
Panorama Starego Miasta.

Wydawnictwo Krajowa Agencja Wydawnicza
fot. M. Jasiecki 
Plan PPWK

33-Z-106/V
nakład 160 000 egz.
rok wydania 1979
Cena 4,50 zł."

Ciekawostka
pocztówka wydana:
1974 Biuro Wydawnicze RUCH - 60 000 egz.
1976 KAW - 60 000 egz.
1978 KAW - 120 000 egz.
1979 KAW - 160 000 egz.
1980 KAW - 80 000 egz.
1988 KAW - 50 000 egz.

Nakład ogółem tej pocztówki to 530 000 egz. Robi wrażenie. 

#140 Pocztówka wieloobrazkowa


Pocztówka z numerem  33-Z-79/V jest pocztówką wiele obrazkową, trzy zdjęciową. Po lewej stronie fragment wieżowca przy Placu Żołnierza oraz skręcający stary tramwaj, po lewej dwa zdjęcia. jedno z nich przedstawia widok na port na Odrze, drug zdjęcie przestawia UM Szczecina wraz z rzeźbą Gryfa Pomorskiego. Pocztówkę wydano w roku 1979.

Opis na pocztówce: "Szczecin.  Aleja Wyzwolenia. Port na Odrze. Rzeźba Gryfa Pomorskiego przed siedzibą Urzędu Miejskiego.

fot. B. Hulej i M. Jasiecki

Wydawnictwo Krajowa Agencja Wydawnicza

33-Z-79/V
nakład 40 000 egz. 
rok wydania 1979.
Cena 4,50 "


#139 Stocznia Szczecińska im. A. Waryńskiego


Stocznia Szczecińska im. A. Waryńskiego
Montaż kadłuba na pochylni. Pochylnia "Wulkan". Wodowanie statku.

Wydawnictwo Biuro Wydawnicze RUCH 
33-Z-76/I
fot. W. Chromiński, B. Hulej, K. Kamiński
Cena 1,80 zł +20gr na SFBSiI
nakład 10 000 egz. 

rok wydania 1972

Ciekawostka.
Stocznia Szczecińska im. A. Waryńskiego powstała w odrazu po II Wojnie Światowej na terenie byłych niemieckich stoczni AG Vulcan oraz Stettiner Oderwerke, w 1959 roku stoczni nadano imię Adolfa Warskiego. W 1990 roku przekształcona została w spółkę,  a od 2002 roku w Stocznie Szczecińską Nową. W stocznie od 1945 do 1998 roku wybudowano łącznie 587 statków.  

#138 Pocztówka wieloobrazkowa


Pocztówka wiele obrazkowa, 3 zdjęcia  po prawej zdjęcie Rzeźby Gryfa Pomorskiego, po prawej widok na port oraz widok na Plac Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Pomiędzy zdjęciami po prawej stronie widnieje napis SZCZECIN (czarne litery na czerwonym tle).

Opis na pocztówce: "Szczecin
Rzeźba Gryfa Pomorskiego przed siedzibą Urzędu Miejskiego.
Port na Odrze.
Plac Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
fot. B. Hulej i M. Jasiecki
wydawnictwo Krajowa Agencja Wydawnicza 
33-Z-78/II
nakład 90 000 egz
Cena 4,50

Rok wydania 1974"

Ciekawostka!
Taka sama pocztówka została wydana przez wydawnictwo KAW w roku 1975 (40 000 egz.), 1976 (60 000 egz.), 1977 (60 000 egz.), 1978 (60 000 egz.), 1980 (60 000 egz.)

Wcześniej w roku 1973 była wydana podobna pocztówka w wydawnictwie "RUCH" tylko bez czerwonego napisu Szczecin (nakład 60 000 egz.)czwartek, 22 stycznia 2015

#137 Szczecin pocztówka wielobrazkowa


Renesansowy Zamek Książąt Pomorskich. Wały Chrobrego;
port na Odrze. Panorama Miasta.

fot. E. Czapliński, i E. Londzin, K. Jabłoński, K. Kamiński
Wydawnictwo Biuro Wydawniczo-Propogandowe
rok 1973
numer 33-Z-36
nakład 120 000 egz
Cena 3,50 zł


#136 Szczecin pocztówka wieloobrazkowa,


Widok od strony Odry. Wały Chrobrego. Port na Odrze; z prawa gotycka Baszta Siedmiu Płaszczy (XIII/XIV w.). Aleja Wyzwolenia. Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Dana".

fot. J. Makarewicz 
Wydawnictwo KAW
80-Z-39
rok 1978

#135 Szczecin Elewator zbożowySzczecin Elewator zbożowy
fot. W. Chromiński
Biuro Wydawnicze "RUCH"
numer 33-969
nakład 1300 sztuk
Cena 1,40 zł + 20 gr na SFOS
rok wydania 1963,
wysłana w 1964 roku ze Szczecina do Koszalina.

środa, 21 stycznia 2015

#134 160 lecie kolei Berlin - Szczecin


Pomysł połączenia koleją Berlina i Szczecina pojawił się jeszcze w 1835 r. Rok później zamożni kupcy obu miast powołali Komitet Budowy Kolei Berlińsko-Szczecińskiej.

Wydawca" Rejonowy Urząd Poczty w Szczecinie
nakład 5000 sztuk.
Poczta Polska 
Polski Związek Filatelistów w Szczecinie
wysłana 01/08/2013

Polecamy artykuł : "Historia kolejnictwa na Pomorzu Zachodnim" 

poniedziałek, 19 stycznia 2015

#133 Szczecin Plac Rodła


Szczecin Plac Rodła
fot. J. Makarewicz
Wydawnictwo KAW (Krajowa Agencja Wydawnicza)
80-669
ilość 20 000 
Cena 3,00 zł
rok wydania 1978

#132 Szczecin Aleja Niepodległości


Szczecin Aleja Niepodległości
fot. J. Makarewicz
Wydawnictwo KAW (Krajowa Agencja Wydawnicza)
80-570
ilość 20 000 
Cena 3,00 zł
rok wydania 1977

#131 Szczecin Aleja Wyzwolenia


Szczecin Aleja Wyzwolenia
fot. J. Makarewicz
Wydawnictwo KAW (Krajowa Agencja Wydawnicza)
80-563
ilość 20 000 
Cena 2,80 +20 gr na NFOZ
rok wydania 1976

#130 Szczecin Pomorska Akademia Medyczna


Pocztówka ukazuje jedno zdjęcie z nabrzeża widać Budynek Pomorskiej Akademii Medycznej oraz Dom portowca.

Opis na pocztówce: " Szczecin, Pomorska Akademia Medyczna; Dom Portowca
fot. M. Jasiecki
Wydawnictwo KAW (Krajowa Agencja Wydawnicza)
80-341
ilość 20 000 
Cena 2,80 +20 gr na NFOZ
Rok wydania 1976"

#129 Szczecin Plac Żołnierza Polskiego


Szczecin Plac Żołnierza Polskiego; widok w kierunku Zanku Książąt Pomorskich
fot. M. Raczkowski
Wydawnictwo KAW (Krajowa Agencja Wydawnicza)
80-89
ilość 20 000 
Cena 2,80 +20 gr na NFOZ
Rok wydania 1975

Szczecińskie tramwaje.

Szczecińskie tramwaje....kto pamięta ich urok, hałas w środku, zgrzyty podczas skręcania (Jagiellońska-Piastów Emotikon wink, drewniane siedziska, okrągłe lampy w środku......urok już minął...... 
i kilka tramwajowych pocztówek,ikon wink


niedziela, 18 stycznia 2015

Poszukiwane Piotr Syrica

Posiadasz pocztówki z tymi numerami chętnie wymienimy sie na inne pocztówki ze Szczecina.
Prosimy o kontakt polina.wierzchowiec@op.pl

#128 Szczecin wieloobrazkowa


Szczecin / Stettin
fot. Piotr Syryca
nr. 00613

#127 Szczecin wieloobrazkowa Bazylika archikatedralna świętego Jakuba

Szczecin / Stettin - Katedra
fot. Piotr Syryca
nr. 00614

#126 Kościół św. Piotra i Pawła

Kościół św. Piotra i Pawła
fot. Piotr Syryca
nr. 00611

sobota, 17 stycznia 2015

#125 Szczecin Brama Portowa

Szczecin / Stettin
Brama Portowa
fot. Piotr Syryca
nr. 00610

#124 Szczecin Baszta Siedmiu Płaszczy

Szczecin / Stettin
Baszta Siedmiu Płaszczy
fot. Piotr Syryca
nr. 00609


#123 Szczecin wieloobrazkowa


Szczecin / Stettin
fot. Piotr Syryca
nr. 00608

#122 Szczecin wieloobrazkowa


Szczecin / Stettin
fot. Piotr Syryca
nr. 00607

#121 Szczecin wieloobrazkowa

Szczecin / Stettin
fot. Piotr Syryca
nr. 00606

# 120 Szczecin wieloobrazkowa


Szczecin / Stettin
fot. Piotr Syryca
nr. 00604

#119 Szczecin wieloobrazkowa

Szczecin / Stettin
fot. Piotr Syryca
nr. 00603

#118 Szczecin Kościół Garnizonowy


Szczecin. Kościół Garnizonowy
Wydawnictwo Fotoplastyka Sopot
wysłana w 1963 r.
Cena 1,40 zł 

#117 Szczecin. Kościół Najświętszego Serca Jezusowego


Szczecin. Kościół Najświętszego Serca Jezusowego
Wydawnictwo Fotoplastyka Sopot
wysłana w 1963 r.
Cena 1,40 zł 

#116 Pociąg do Historii Wały Chrobrego 1970r.


Protesty robotników w Szczecinie w XII 1970r.,
Archiwum Redakcji Pisma "Jedność" Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność
Wydawca: Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Wrocław http://pamieciprzyszlosc.pl/
Rok wydania 2007.
pocztówka bez obiegu

środa, 14 stycznia 2015

#115 Kościół Św. Jana w Szczecinie (na pocztówce opis Kościół św. Marii Magdaleny)


Kościół Św. Jana w Szczecinie, piękne dzieło gotyckiej architektury, założony przez OO. Franciszkanów w 1243 roku. Na absydzie znajduje sie wspaniały fryz z czerwonej cegły o motywach winogron.

fot. Film polski
nr. 394
Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Krajoznawcze